windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

       울산시 북구 /                      교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

지쿱()

친환경 식품 쇼핑몰

싸고 좋은식품 집에서 주문

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 가대동

 

 

 

 

 

 

 

 

 구유동

 

 

 

 

 

 

 

 

 달천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 당사동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대안동

 

 

 

 

 

 

 

 

 매곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 명촌동

 명촌교회

 예장

 우정교회

 예장

 울산선양교회

 

 

 

 무룡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 산하동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상안동

 

 

 

 

 

 

 

 

 송정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 시례동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신명동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신천동

 울산신천교회

 예장

 월드드림교회

 예장

 

 

 

 

 신현동

 

 

 

 

 

 

 

 

 양정동

 울산양정교회

 

 

 

 

 

 

 

 어물동

 

 

 

 

 

 

 

 

 연암동

 울산대영교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 염포동

 염포교회

 

 세계로교회

 

 

 

 

 

 정자동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 진장동

 

 

 

 

 

 

 

 

 창평동

 

 

 

 

 

 

 

 

 천곡동

 천곡제일교회

 

 우리들교회

 

 천곡동부교회

 

 

 

 호계동

 열방교회

 성결

 울산두레교회

 

 북울산교회

 예장

 울산호계교회

 예장

 화봉동

 

 

 

 

 

 

 

 

 효문동

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV    서울특별시 송파구 성내천로 254    02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

                             ◑ 전국(名家)정보      평생 즐겨볼 정보        주사랑노인종합복지센터      사업자등록번호 :  217-90-96503

 

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -