windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    인천시 부평구 /                      교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 갈산동

 새빛교회

 

 부민교회

 예장

 

 

 

 

 구산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 부개동

 성광교회

 예장

 온세계교회

 예장

 동수교회

 감리

 소명감리교회

 감리

 

 한국장로교회

 장로

 선목교회

 예장

 부성교회

 예장

 경성교회

 예장

 부평동

 부평교회

 

 재건부평교회

 예장

 부평사랑밭교회

 

 부평동부교회

 예장

 

 부평교회

 예장

 방주교회

 예장

 한미교회

 

 성민중앙교회

 예장

 

 아가페교회

 

 

 

 

 

 

 

 산곡동

 주안장로교회

 장로

 주안중앙교회

 예장

 산곡교회

 감리

 산곡제일교회

 

 

 부평소망교회

 성결

 충만교회

 예장

 

 

 

 

 삼산동

 삼산교회

 감리

 순복음부평교회

순복음

 경은교회

 

 나섬교회

 

 십정동

 인천선린교회

 감리

 십정동교회

 

 

 

 

 

 일신동

 다드림교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 청천동

 선일교회

 예장

 이웃교회

 예장

 선민중앙교회

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -