windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    충청북도 /                  전국 지역특산물 장터

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

  괴산군

 괴산조령산마을

 둔율올갱이마을

 사담동천마을

 군자농협

 괴산사담동천마을

 그리운괴산가자

 

 조령산체험마을

 괴산찰옥수수마을

 불정농협쇼핑몰

 괴산농업기술센터

 

 

  단양군

 충북 버섯장아찌

 황토육쪽마늘마을

 단양소백농협

 방곡도깨비마을

 이단양

 소백산산촌마을

 

 북단양농협

 

 

 

 

 

  보은군

 보은농업기술센터

 속리산면사내6리

 신개울마을

 속리산관광마을

 보은축협

 속리산통일특산물

 

 보은축협쇼핑몰

 신개울 마을

 

 

 

 

  영동군

 갱골토종호두농원

 유기농팔도닷컴

 대명상사

 영동농협

 솔향기수박마을 

 영동농업기술센터

 

 영동비단강숲마을

 비단강숲마을

 영동부자농산

 영동장터

 영동농업기술센터

 동성농원

 

 영동황산포도마을

 영동골곶감

 비단강숲마을

 인사이드영동

 

 

  옥천군

 옥천농업기술센터

 하당골마을

 옥천이원묘목마을

 옥천농협

 옥천신촌한울마을

 금왕농업협동조합

  음성군

  배바우청정마을

 금왕농협

 아줌농장

 

 

 

  제천시

 제천청풍 관광마을

 월악산 약초마을

 백운농협

 한수면

  꽃단지마을

 진천꽃이피는마을

  증평군

 증평농업기술센터

 증평증안골마을

 장이익어가는마을

 

 

 

  진천군

 진천명심체험마을

 진천꽃이피는마을

 

 

 

 

  청원군

 꽃천지가덕

 말미장터마을

 청원고드미마을

 오창농협

 청개구리쌀마을

 오박사 마을

 

 청원 연꽃마을

 미원낭성농협

 부용농협

 

 

 

  청주시

 e충주몰

 굿 충주

 평동 전통떡마을

 청주농업기술센터

 청주시문화관광

 

  충주시

 주덕농협

 충주농업기술센터

 서충주농협

 노은농협

 탄방체험마을

 상대촌마을

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -