windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

   충청남도 /                         전통시장 및 재래시장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

 공주시

 금성동

 공주산성 시장    

           (안  내)

 

 금산군 

 금산읍 중도리

 금산인삼국제시장    

 041-752-1815

 

 

 금산읍 하옥리

 금산상설시장    

 041-754-2376  

 

 논산시

 대교동

 논산화지시장    

 041-735-3311

 

 

 강경읍 대흥리

 강경대흥시장    

 041-745-5150

 

 

 연무읍 안심리

 연무안심시장    

 041-742-0391 

 

 당진시

 당진읍 읍내리

 당진상설시장     

 041-355-3497

 

 

 합덕읍

 합덕재래시장    

 041-350-3472

 

 보령시

 대천동

 보령중앙시장   

  041-935-7080

 

 

 대천동

 보령한내시장    

 041-936-1122

 

 부여군

 부여읍 구아리

 부여중앙시장    

 041-835-7710

 

 서산시

 대산읍 대산리

 대산시장  

 041-681-7845

 

 

 동문동

 동부(종합)시장    

 041-665-5478

 

 

 해미면 읍내리

 서산해미시장    

 041-688-2637

 

 서천군

 서천읍 군사리

 서천특화시장    

 041-951-1445

 

 

 장항읍 신창리

 장항정기시장

 

 

 아산시

 온천1동

 온양상설시장    

 041-545-4082

 

 연기군

 조치원읍 원리

 조치원우리시장    

 041-862-1140

 

 예산군

 예산읍 주교리

 역전시장

 

 

 

 예산읍 예산리

 예산상설시장    

 041-355-5568

 

 태안군

 태안읍 남문리

 안면재래시장

 

 

 

 태안읍 동문리

 태안상설시장

 

 

 천안시

 대흥동

 천안공설시장    

 041-565-5608

 

 

 사직동

 천안남산중앙시장    

 041-555-1136

 

 

 사직동

 천안자유시장    

 041-576-2944

 

 

 사직동

 천안천일시장    

 041-569-8803

 

 청양군

 정산면 서정리

 정산시장    

 041-942-0833

 

 

 청양읍 읍내리

 청양상설시장    

 041-943-0245

 

 홍성군

 홍성읍 대교리

 홍성정기시장    

 041-631-4140

 

 

 홍성읍 오관리

 홍성상설시장    

 041-632-4333

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -