windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    충청남도 /                       기독교 서점 (백화점)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

 계룡시

 기독서적호산나 

 042-551-2503

 계룡시 남선면 남선리 17

 

 계룡기독백화점

 042-841-0134

 계룡시 금암동 162-3

 공주시

 공주기독교백화점

 041-854-1237

 공주시 신관동 652-6

 당진시 

 기독서점  

 041-352-4289

 당진시 당진읍 읍내리 499-1

 보령시

 기독교백화점 

 041-934-4737

 보령시 동대동 1226

 부여군

 기독교백화점

 041-835-9900

 부여군 부여읍 구아리 319

 서산시

 서산기독교백화점 

 041-665-0212

 서산시 동문동 288-10

 서천군

 기독교장항백화점

 041-956-0698

 서천군 장항읍 창선2리 530

 아산시

 아산기독교백화점

 041-543-5945

 아산시 권곡동 531-6

 연기군

 아가페기독교서점 

 041-865-0811

 연기군 조치원읍 교리 25-1

 예산군

 기독교백화점 

 041-335-2761

 예산군 예산읍 예산리 477-3

 천안시

 천안예루살렘기독서점 

 041-552-1691

 천안시 성정2동 1269

 

 참빛기독교백화점  

 041-573-8982

 천안시 쌍용1동 540-6

 

 기독교백화점천안성서원

 041-577-4114

 천안시 봉명동 204-1

 태안군

 태안기독교서점  

 041-675-9191

 태안군 태안읍 동문리 455-31

 

 기독서점임마누엘

 041-673-2704

 태안군 태안읍 평천리 842

 홍성군

 기독교서점

 041-632-0668

 홍성군 홍성읍 오관리 309-11

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -