windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    대구광역시 /                            기독교 신학교

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

 남  구

 계명대학교 신학과

 053-581-4142

 대구 남구 대명동 2139   

 초교파(신일희)

 

 대구호헌신학

 053-655-1205

 대구시 남구 대명동2295-120

 (여원회)

 동  구

 구평신도성경연구원 

 053-963-5201

 대구시 동구 괴전동 516-5

 

 

 대한신학교

 053-961-7710

 대구시 동구 사복동 126-5

 

 

 한국어린이선교신학

 053-424-2125

 대구시 동구 신천3동 21

 구)대구선교신학원

 (박노평)

 

 기독교음악대학대구교육원 

 053-952-0314

 대구시  동구 효목동137-11

 

 북  구

 고려성경전문신학교

 053-311-0913

 대구시 북구 태전동 464-3

 

 수성구

 순복음대구신학교 

 053)763-4996

 대구시 수성구 중동 551-5

 기하성( 김철수)

 중  구

 기독교대한성결교회대구신학교

 053-255-5377

 대구시 중구 대안동 30-9

 기성 (신일웅)

 

 총회신학 대구캠퍼스 

 053-982-6008

 대구시 중구 동인동1가367-3

 

 

 경북신학교(고신)

 053-942-2814

  대구시 중구 서내동 8-1

 예장고신

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -