windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

   전라북도 /                      전국 지역특산물 장터

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

  고창군

  하전갯벌마을

 성기복분자마을

 흥덕농협

 

 

 

  군산시

 군산 깐치멀마을

 군산 신시도섬마을

 

 

 

 

  김제시

 김제 남포들녘마을

 김제 수록골마을

 김제 외갓집마을

 김제 황토마을

  백구농협

 

  남원시

 구름다리박꽃마을

 남원특산품판매장

 남원 동하마을

 남원용전마을

 천년송바라기

 

  무주군

 무주 하늘땅마을

 무주 호롱불마을

 

 

 

 

  부안군

 부안후촌갈대숲마을

 부안 구름호수마을

 원심복합영농조합

 후촌갈대숲마을

 뽕나무영농조합

 

  순창군

 순창 전통고추장마을

 순창 물통골마을

 순창 산내들마을

  안정마을

 

 

  완주군

 완주 봉서골마을

 완주 서두마을

 마수대마을

 완주 완창마을

   상관농협

  운주농협

  익산시

 익산 두동편백마을

 익산농업기술센터

 익산농업기술센터

 익산 두여마을

 익산 어량마을

 

  임실군

 임실 박사골마을

 임실 사선녀마을

 임실 치즈마을

 

 

 

  장수군

 광산 산촌생태마을

 좌도풍물동동마을

 장수 별헤는마을

 

 

 

  전주시

 전주 원동과수원마을

 학전참게쌀마을

 전주농협

 

 

 

  정읍시

 대정유기농녹색마을

 옥정호청정마을

 정읍 내장산마을

 

 

 

  진안군

 진안 천반산구리고을

 진안 마이산골마을

 백운농협

 진안농협

 부귀농협

 마이산닷컴

 

 농촌체험와룡마을

 좋은동네

  

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -