windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    강 원 도 /                     전통시장 및 재래시장

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

 강릉시

 성남동

  강릉중앙시장

            (안 내)

 

 

옥천동

  동부시장

 033-648-5976

 

 

 용강동

  서부시장

 033-648-9136

 

 

 주문진읍 주문리

  주문진수산시장

 033-662-8011    

 

 

 주문진읍 주문리

  주문진종합시장

 033-662-2446

 

고성군

 간성읍 신안리

  간성신안시장

 033-681-2122  

 

 

 거진읍 거진리

  거진시장

 033-682-1174

 

 삼척시

 남양동

  삼척중앙시장

 033-572-0909

 

 

 도계읍 마교리

  전두시장

 033-541-3092  

 

 

 원덕읍 호산리

  호산시장

 

 

 속초시

 중앙동

  속초중앙시장

 033-633-3501

 

 

 금호동

  속초중앙재래시장

 033-632-7837  

 

 양구군

 양구읍 상리

  중앙시장

 033-481-3306

 

 양양군

 양양읍 남문리

  양양시장

 033-671-2878  

 

 영월군

 영월읍 영흥3리

  서부아침시장

 033-374-2520

 

 

 영월읍 하송리

  서부종합시장

 033-374-2825

 

 

 영월읍 하송4리

  중앙시장

 033-374-1445

 

 원주시

 명륜1동

  남부시장

 033-764-0607  

 

 

 단구동

   단구시장    

 033-761-8329  

 

 

 중앙동

  중앙시민전통시장     

 033-732-6501

 

 

 중앙동

  중앙시장

 033-743-2570

 

 

 중앙동

  자유시장

 033-746-5037

 

 

 태장2동

  태장시장

 033-743-3335

 

 인제군

 북면 원통리

  원통시장

 033-461-1453

 

 정선군

 고한읍 고한리

  고한시장

 033-591-4123

 

 

 사북읍 사북리

  사북시장

 033-591-2346

 

 

 정선읍 봉양리

  정선시장

 033-563-6200

 

 철원군

 동송읍 이평리

  동송시장

 033-455-2230

 

 

 철원읍 와수리

  와수시장

 033-458-9688

 

 

 갈말읍 신철원리

  신철원시장

 033-452-7070

 

 춘천시

 효자동

   남부시장   

 033-242-1561

 

 

 운교동

  동부시장    

 033-254-2235

 

 

 소양로2가

  서부시장    

 033-242-5004

 

 

 죽림동

  제일시장    

 033-254-7320

 

 

 중앙로2가

  중앙시장   

 033-254-2558

 

 평창군

 봉평면 창동리

  봉평시장    

 033-336-0721  

 

 

 진부면 하진부7리

  진부재래시장    

 033-335-2834  

 

 

 평창읍 하4리

  평창시장    

 033-332-2517

 

 홍천군

 홍천읍 신장대리

  중앙시장    

 033-434-2955  

 

 

 홍천읍 신장대리

  홍천시장   

 033-434-2955

 

 화천군

 화천읍 하리

  화천시장    

 033-442-4013

 

 횡성군

 횡성읍 읍상리

  횡성시장   

 033-342-2389

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -