windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    강 원 도 /                              기독교 신학교

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

 고성군

 총회신학교 

 033-682-9114

 고성군 현내면 초도리2-2 

 

 동해시

 기독교성경신학교 

 033-533-7495

 동해시 평릉동 159-1

 

 춘천시

 강원신학교 

 033-257-2740

 춘천시 동면 만천리 595-1

 

 

 몬테쏘리선교신학교 

 033-264-0452

 춘천시 효자2동 305-5

 

 

 순복음강원신학교

 033-257-2740

 춘천시 효자2동 651

 기하성(백승호)

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-