windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     광주시 광산구 /                     교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 비아동

 광주첨단교회

 

 새희망교회

 예장

 

 

 

 

 산월동

 예수나무교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 소촌동

 송정중앙교회

 예장

 광주새물결교회

 예장

 세계복음화교회 

 

 

 

 신가동

 요단교회

 침례

 

 

 

 

 

 

 신창동

 푸른숲교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 월계동

  첨단중앙교회

 예장

 월계교회

 예장

  회복교회

 예장

 목양제일교회

순복음

 

  맑은샘교회

 

 

 

 

 

 

 

 월곡동

 광주창대교회

 예장

 풍성한교회

 예장

 하남은광교회

 예장

 늦은비가임한교회

 

 우산동

 광산교회

 기장

 

 

 

 

 

 

 운남동

 다운교회

 예장

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -