windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    경상북도 /                  전국 지역특산물 장터

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

  경산시

 금구맛대추마을

 

 

 

 

 

  경주시

 신경주농협마트

 내고향 산내

 경주 양동민속마을

 산내농협

 현곡농협

 천북농협

  고령군

 고령 안림딸기마을

 

 

 

 

 

  구미시

 금오산찰쌀보리마을

신라불교초전지마을

 도토리마을

 해평농협

 

 

  군위군

 군위팔공산능금마을

 

 

 

 

 

  김천시

 황악산반곡포도마을

 김천 양각자두마을

 감문농업협동조합

 

 

 

  문경시

 새재팔영사과마을

 문경 오미자마을

 산동농협

 

 

 

  봉화군

 청량산비나리마을

 춘양목송이마을

 상운농협

 

 

 

  상주시

 상주구마이곶감마을

 모동반계포도마을

 상주 은자골마을

  상주고향장터

 은척농협

 

  성주군

 가야산녹색체험마을

 성주 장산꿈마을

 성주도흥참외마을

 성주월항농협

  남상주농협

 성주 장산꿈마을

  안동시

 남안농업협동조합

 안동 녹전토종마을

  양반고을

 안동 안동포마을

 안동 하회마을

 

  영덕군

 영덕대게마을

 영해농업협동조합

 영덕복숭아마을

 북영덕농협

 

 

  영양군

 영양 선바위마을

 영양 수비산촌마을

 

 

 

 

  영주시

 영주시사이버시민

 소백산단산포도마을

 영주풍기인삼마을

 

 

 

  영천시

 보현산별빛포도마을

 

 

 

 

 

  예천군

 삼강주막마을

 예천 금당실마을

 예천 회룡포마을

 

 

 

  울진군

 울릉 황토구미마을

 울진 백암온천마을

 울릉도몰 

 

 

 

  의성군

 의성 모흥황토마을

 의성 안평자두마을

 의성탑산약수온천

 신평농협

  의성금성농협

의성토종마늘마을

  청도군

신도새마을발상지마을

 청송주왕산사과마을

  청도감고을

 

 

 

  청송군

 주왕산 사이버타운

 동안꿀벌참외마을

 

 

 

 

  칠곡군

 금남오이꽃동산마을

 

 

 

 

 

  포항시

 포항 기계장터마을

 포항상옥참느리마을

 신광비학산학마을

 포항 호미곶마을

   동해농협

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -