windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

   경상남도 /                        기독교 서점 (백화점)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

 거제시

 옥포기독백화점  

 055-688-2181

 거제시 옥포2동 527-4

 거창군

 거창기독교백화점 

 055-942-7574

 거창군 거창읍 중앙리 344-3

 김해시

 아멘기독서점 

 055-336-3933

 김해시 서상동 273-2

 마산시

 교회백화점  

 055-256-8465

 마산시 합성1동 100-15

 

 로뎀기독교백화점 

 055-294-4940

 마산시 합성1동 722-10

 

 기독교백화점

 055-294-4004

 마산시 합성1동 100-15

 밀양시

 평화기독교서점  

 055-354-0417

 밀양시 내이동 157-3  

 사천시

 기독교서점  

 055-852-9645

 사천시 사천읍 선인리 447-8

 진주시

 기독교백화점

 055-742-7938

 진주시 평안동 209

 진해시

 기독교백화점갈릴리 

 055-545-4055

 진해시 석동 139-4

 창원시

 야베스기독교백화점

 055-265-2211

 창원시 도계동 411-11

 

 갈릴리기독교백화점

 055-261-1273

 창원시 용호동 73-40

 

 임마누엘기독교백화점

 055-276-9105

 창원시 봉곡동 37-3

 

 기독교백화점

 055-289-9977

 창원시 상남동 5-3

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -