windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     안동시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 광석동

  

  

 

 

 

 

 

 

 금곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 길안면

 길안교회

 

 

 

 

 

 

 

 남문동

 

 

 

 

 

 

 

 

 남부동

 

 

 

 

 

 

 

 

 남선면

 

 

 

 

 

 

 

  

 남후면

 

 

 

 

 

 

 

 

 노하동

 안동성안교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 녹전면

 매정교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 당북동

 안동동부교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 대석동

 

 

 

 

 

 

 

 

 도산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 동문동

 

 

 

 

 

 

 

 

 동부동

 

 

 

 

 

 

 

 

 명륜동

 

 

 

 

 

 

 

 

 목성동

 

 

 

 

 

 

 

 

 법상동 

 

 

 

 

 

 

 

 

 법흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 북문동

 

 

 

 

 

 

 

 

 북후면

 옹천교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 삼산동

 안동성결교회

 성결

 

 

 

 

 

 

 상아동

 

 

 

 

 

 

 

 

 서부동

 

 

 

 

 

 

 

 

 서후면

 

 

 

 

 

 

 

 

 석동동

 

 

 

 

 

 

 

 

 성곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 송천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 송현동

 안동광성교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 수상동

 

 

 

 

 

 

 

 

 수하동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신세동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신안동

 

 

 

 

 

 

 

 

 안기동

 

 

 

 

 

 

 

 

 안막동

 

 

 

 

 

 

 

 

 안흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 예안면

 

 

 

 

 

 

 

 

 옥  동

 안동옥동교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 옥야동

 

 

 

 

 

 

 

 

 옥정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 와룡면

 이하교회

 

 

 

 

 

 

 

 용상동

 안동동문교회

 예장

 안동용상교회

 예장

 

 

 

 

 운안동

 

 

 

 

 

 

 

 

 운흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 율세동

 

 

 

 

 

 

 

 

 이천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 일직면

 

 

 

 

 

 

 

 

 임동면

 

 

 

 

 

 

 

 

 임하면

 

 

 

 

 

 

 

 

 정상동

 

 

 

 

 

 

 

 

 정하동

 

 

 

 

 

 

 

 

 천리동

 

 

 

 

 

 

 

 

 태화동

 안동도원교회

 예장

  안동서부교회

 예장

 

 

 

 

 평화동

 

 

 

 

 

 

 

 

 풍산읍

 

 

 

 

 

 

 

 

 풍천면

 가일교회

 예장

 도양교회

 예장

 

 

 

 

 화성동

 안동교회

 예장

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -