windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     안양시 /                            교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ☞     여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                             

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 동안구

 

 

 

 

 

 

 

 

 갈산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 관양동 

 서울중앙교회

 침례

 동부교회

 예장

 안양교회

 예장

  새능력교회

 감리

 

 동은교회

 예장

 대광교회

 예장

 세계선교교회

 예장

 좋은이웃교회

 

 

 안양중앙장로교회

 장로

 주은혜교회

 예장

 주은혜교회

 예장

 

 

 귀인동

 평촌평성교회

 예장

 산오름교회

 예장

 예원교회

 예장

 평안교회

 

 달안동

 

 

 

 

 

 

 

 

 범계동

  

 

 

 

 

 

 

 

 부림동

 

 

 

 

 

 

 

 

 부흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 비산동

 늘사랑교회

 예장

 늘사랑교회

 예장

 비산중부교회

 예장

 성린교회

 예장

 

 안양서부교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 신촌동

 

 

 

 

 

 

 

 

 평안

 

 

 

 

 

 

 

 

 평촌동

 새중앙교회

 예장

 평촌교회

 예장

 

 

 

 

 호계동

 베데스다부흥교회

 

 비전교회

 예장

 안양감리교회

 감리

 복있는교회

 예장

 

 열린문교회

 

 새포도원교회

 예장

 

 

 

 

 만안구

 

 

 

 

 

 

 

 

 박달동

 안양장로교회

 예장

 예수사랑교회

 예장

 안양북부교회

 예장

 열린문교회

 성결

 석수동

 안양성서침례교회

 침례

 삼은교회

 예장

  석수교회

 

 

 

 안양동

 새안양교회

 예장

 안양중앙교회

 기장

 안양성결교회

 성결

 안양제일교회

 예장

 

 안양신일교회

 예장

 새누리교회

 예장

 안양은광교회

 예장

 안양중앙교회

 성결

 

 은혜와진리교회

 

 함께가는교회

 예장

 새하늘교회

 예장

 사랑하는교회

 

 

 안양구세군교회

구세군

 안민교회

 기장

 어린양교회

 예장

 세움교회

 예장

 

  안양은평교회

 예장

 안양동광교회

 예장

 평성교회

 예장

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV    서울특별시 송파구 성내천로 254    02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

                          ◑ 전국(名家)정보      평생 즐겨볼 정보        주사랑노인종합복지센터      사업자등록번호 :  217-90-96503

 

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -