windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

      부천시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

  소사구

 

 

 

 

 

 

 

 

  계수동

 

 

 

 

 

 

 

 

 괴안동 

 부천한국장로교회

 예장

 성산교회

 

 승현교회

 

 동부천교회

 감리

 

 순복음새소망교회

순복음

  혜광교회

 예장

 부천동광교회

 

 

 

 범박동

 온전한교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 소사본동

 생명수교회

 예성

 등주교회

 예장

 주왕교회

 예장

 

 

 송내동

 함께하는교회

 예장

 부천명성교회

 예장

 갈보리교회

 

 다음교회

 

 

 송내중앙교회

 예장

 사랑침례교회

 침례

 

 

 

 

 심곡본동

 부천제일교회

 감리

 부천감사교회

 예장

 엘림교회

 

 

 

 역곡동

 평안의 교회

 감리

 성광교회

 감리

 

 

 

 

 옥길동

 

 

 

 

 

 

 

 

 오정구

 

 

 

 

 

 

 

 

 고강동

 경서교회

 예장

 수주중앙교회

 예장

 부천교회

 감리

 

 

 내  동

 배동교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 대장동

 

 

 

 

 

 

 

 

 삼정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 여월동

 성만교회

 예장

 행복한교회

 예장

 향상교회

 

 산성감리교회

 감리

 

 백향목교회

 예장

 새부천교회

 예장

 

 

 

 

 오정동

 목양교회

 예장

 오정성화교회

 예장

 부천오정교회

 감리

 

 

 원종동

 삼부제일교회

 예장

 광은교회

 

 

 

 

 

 작  동

 복지교회

 기감

 열방교회

 예장

 부천동부교회

 감리

 신광교회

 감리

 원미구

 

 

 

 

 

 

 

 

 궁  동

 생문교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 도당동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상 동

 부천온누리교회

 예장

 열린교회

 예장

 참빛교회

 예장

 성도중앙교회

 

 

 주예수이름교회

 예장

 상동21세기교회

 

 예인교회

 

 성문교회

 예장

 

 세한교회

 예장

 새하늘교회

 예장

 사랑교회

 

 부천삼광교회

 

 

 희망교회

 예장

 시온성교회

 

 상동제자교회

 예장

 강림교회

 예장

 소사동

 밀알교회

 감리

 

 

 

 

  

 

 심곡동

 서로사랑교회

 감리

 팀인지져스교회

 예장

 금문교회

 

 벧엘교회

 

 

 부천삼락교회

 예장

 성일교회

 감리

 

 

 

 

 약대동

 약대교회

 감리

 소망교회

 예장

 

 

 

 

 역곡동

 역곡동교회

 

 가슴벅찬교회

 예장

 번성교회

 예장

 예일교회

 예장

 원미동

 복된교회

 예장

 순복음부천교회

순복음

 지평교회

 기장

 갈릴리교회

 예장

 

 부천원미동교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 중  동

 부천제일교회

 예장

 서문교회

 예장

 혜린교회

 예장

 참좋은교회

 예성

 

 의성교회

 예장

 중앙침례교회

 침레

 풍성한교회

 감리

 

 

 춘의동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -