windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     부여군 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 구룡면

 

  

 

 

 

 

 

 

 규암면

 규암성결교회

 성결

 

 

 

 

 

 

 남  면

 

 

 

 

 

 

 

 

 내산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 부여읍

 부여중앙성결교회

 성결

 부여장로교회   

 예장

 

 

 

 

 석성면

 

 

 

 

 

 

 

 

 세도면

 

 

 

 

 

 

 

 

 양화면

 

 

 

 

 

 

 

 

 옥산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 외산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 은산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 임천면 

 

 

 

 

 

 

 

 

 장암면

 

 

 

 

 

 

 

 

 초촌면

 

 

 

 

 

 

 

 

 충화면

 

 

 

 

 

 

 

 

 홍산면

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -