windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM

     창원시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 가음동

 아름다운교회

 예장

 가음정교회

 예장

 창원제일교회

 기성

 창성교회

 예장

 가음정

 

 

 

 

 

 

 

 

 귀곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 귀산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 귀현동

 

 

 

 

 

 

 

 

 남산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 남양동

 

 

 

 

 

 

 

 

 남지동

 

 

 

 

 

 

 

 

 내  동

 창원만민교회

 

 

 

 

 

 

 

 내리동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대방동

 창원반석교회

 예장

 늘푸른교회

 

 창원성막교회

 예장

 창원초대교회

 

 

창원풍성한교회

 

 창원참좋은교회

 예장

 

 

 

 

 대산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 대원동

 

 

 

 

 

 

 

 

 덕정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 도계동

 한가족교회

 예장

 창원새순교회

 예장

 창원생명교회

 

 한교회

 

 동  읍

 합산교회

 

 영은교회

 

 

 

 

 

 동정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 두대동

 

 

 

 

 

 

 

 

 명곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 명서동

 명곡교회

 예장

 임마누엘교회

 예장

 

 

 

 

 반계동

 

 

 

 

 

 

 

 

 반림동

 

 

 

 

 

 

 

 

 반송동

 

 

 

 

 

 

 

 

 반지동

 창원중앙교회

 예장

 비전교회

 예장

 

 

 

 

 봉곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 봉림동

 창원남산교회

 

 반송제일교회

 

 

 

 

 

 북  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 북  면

 

 

 

 

 

 

 

 

 불모산

 

 

 

 

 

 

 

 

 사림동

 한결교회

 

 새창원교회

 예장

 

 

 

 

 사파동

 상남교회

 예장

 선한목자교회

 예장

 창원성결교회

 기성

 창원신촌교회

 예장

 사파정

 

 

 

 

 

 

 

 

 사화동

 

 

 

 

 

 

 

 

 삼동동

 

 

 

 

 

 

 

 

 삼정자

 

 

 

 

 

 

 

 

 상남동

 순복음창원교회

 순복음

 

 

 

 

 

 

 상복동

 

 

 

 

 

 

 

 

 서곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 서상동

 여수룬교회

 

 선민교회

 예장

 성지교회

 예성

 

 

 성산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 성주동

 벧엘교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 소계동

 성원교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 소답동

 창원교회

 예장

 하나교회

 

 

 

 

 

 신월동

 서머나교회

 예장

 한빛교회

 예장

 

 

 

 

 신촌동

 양곡교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 안민동

 창원전원교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 양곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 완암동

 

 

 

 

 

 

 

 

 외  동

 창원한길교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 용  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 용지동

 

 

 

 

 

 

 

 

 용호동

 용호교회

 

 

 

 

 

 

 

 웅남동

 

 

 

 

 

 

 

 

 월림동

 

 

 

 

 

 

 

 

 적현동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중앙동

 

 

 

 

 

 

 

 

 지귀동

 

 

 

 

 

 

 

 

 차룡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 창곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 천선동

 

 

 

 

 

 

 

 

 토월동

 

 

 

 

 

 

 

 

 퇴촌동

 

 

 

 

 

 

 

 

 팔용동

 창원평산교회

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

  

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -