windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

      당진시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 고대면

 

  

 

 

 

 

 

 

 당진읍

 당진동일교회

 예장

 당진감리교회

 감리

 당진제일교회

 예장

 주만남전원교회

 

 대호지면

 

 

 

 

 

 

 

 

 면천면

 

 

 

 

 

 

 

 

 석문면

 서해제일교회 

 

 기지시교회  

  감리

 

 

 

 

 송산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 송악면

 새곡교회

 예장

 청금교회

 

 

 

 

 

 순성면

 

 

 

 

 

 

 

 

 신평면

 거산교회

 감리

 

 

 

 

 

 

 우강면

 

 

 

 

 

 

 

 

 정미면

 

 

 

 

 

 

 

 

 합덕읍

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -