windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

      서울시 동대문구/                  교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 답십리동

 신답교회

 예장

 경신교회

 예장

 서울위생병원교회

 

 동명교회

 예장

 

 답십리교회

 기감

 은총교회

 

 동서울중앙교회

 

 임마누엘교회

 예장

 

 반석교회

 

 충일교회

 .

 희망샘교회

 .

 

 

 신설동

 나들목교회

 

 생명주는교회

 예장

 서울축복교회

 .

 

 

 용두동

 용두동교회

 기감

 동부교회  

 성결

 광석교회

 .

 서울동광교회

 .

 이문동

 열린문교회

 예장

 동안교회  

 예장

 순복음경동교회

순복음

 이문동교회

 예장

 

 이문제일교회

 .

 성은교회

 .

 

 

 

 

 장안동 

 무궁교회

 

 사랑의 교회

 침례

 성복교회

 예장

 동천교회

 예장

 

 장안제일교회

 예장

 주향교회

 예장

 창대교회

 예장

 광성교회

 예장

 

 명문교회

 예장

 생명나무교회

 예장

 광염교회

 .

 태평교회

 .

 

 장안원교회

 .

 만남교회

 .

 성안교회

 .

 

 

 전농동

 성덕교회

 예장

 나사렛교회

나사렛

 하늘소망교회

 

 전농교회

 

 

 동현교회

 예장

 동산교회

 예장

 청량리감리교회

 

 전농감리교회

 .

 

 영신교회

 .

 찬양교회

 .

 동은교회

 .

 

 

 제기동

 청량교회

 예장

 서울동도교회

 예장

 주사랑교회

 .

 목자교회

 .

 

 동원교회

 .

 한누리교회

 .

 

 

 

 

 청량리동

 청량리중앙교회

 예장

 청량리성결교회

 성결

 순복음강북교회

 .

 미주교회

 .

 

 청량리교회

 .

 

 

 

 

 

 

 회기동

 서울산정현교회

 예장

 휘경교회

 .

 

 

 

 

 휘경동

 서울비전농아교회

 .

 한길교회

 .

 이경주안교회

 .

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV    서울특별시 송파구 성내천로 254    02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

                             ◑ 전국(名家)정보      평생 즐겨볼 정보        주사랑노인종합복지센터      사업자등록번호 :  217-90-96503

 

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -