windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    동두천시 /                            교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 걸산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 광암동

 한마음태국인교회

 

 

 

 

 

 

 

 동두천동

 

 

 

 

 

 

  

 

 보산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상봉암동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상패동

 동두천성결교회

 성결

 동성교회

 예장

 

 

 

 

 생연동

 낙원교회

 예장

 신광교회

 예장

 예수사랑교회

 예장

 

 

 송내동

 동두천예원교회

 

 

 

 

 

 

 

 안흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중앙동

 

 

 

 

 

 

 

 

 지행동

 동두천감리교회

 감리

  

 

 

 

 

 

 탑동동

 

 

 

 

 

 

 

 

하봉암동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -