windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     서울시 동작구/                      교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 노량진동

 강남교회

 

 노량진교회

 예장

 신성교회

 예장

 우리교회

 예장

 

 장성교회

 예장

 재영교회

 예장

 서울서머나교회

 .

 송학대교회

 .

 대방동

 남부교회

 루터

 광성교회

 성결

 대방교회

 예장

 영진교회

 예장

 

 진실교회

 예장

 열림교회

 예장

 새누리 교회

 

 서울성경교회

 .

 

 서울대방교회

 .

 대방중앙교회

 .

 

 

 

 

 동작동

 이수성결교회

 .

 

 

 

 

 

 

 사당동

 남일교회

 예장

 삼광교회

 예장

 아름다운교회

 예장

 성진교회

 예장

  

 흰돌교회

 예장

 머릿돌교회

 

 서울세광교회

 기감

 영화교회

 예장

 

 초대교회

 예장

 은혜와평강교회

 

 성광교회

 .

 안디옥교회

 .

 

 사당중앙교회

 .

 성현교회

 .

 불꽃교회

 .

 창성교회

 .

 

 서울에스라교회

 .

 목양교회

 .

 주현교회

 .

 석천교회

 .

 

 명성비전교회

 .

 

 

 

 

 

 

 상도동

 상도중앙교회

 예장

 상도교회

 

 송학대교회

 예장

 영도교회

 기감

 

 실로암교회

 예장

 큰나무교회

 

 남현교회

 예장

 제일성민교회

 예장

 

 성덕교회

 예장

 상도제일교회

 

 푸른초장교회

 

 상원교회

 예장

 

 대은교회

 예장

 상도소망교회

 

 새한중앙교회

 

 동광교회

 예장

 

 순교자교회

 

 만나교회

 예장

 남서울우리교회

 .

 온사랑교회

 .

 

 상은교회

 .

 순교자교회

 .

 노량진감리교회

 .

 서울영광교회

 .

 

 주원교회

 .

 상도성결교회

 .

 예사랑교회

 .

 장자교회

 .

 

 하나교회

 .

 열린우리교회

 .

 사랑빛교회

 .

 

 

 신대방동

 양문교회

 예장

 안디옥교회

 

 보라매교회

 예장

 신목교회

 예장

 

 선린교회

 예장

 은혜교회

 예장

 한영혼선교회

 

 대천교회

 .

 

 은총침례교회

 .

 뉴크리에이션교회

 .

 

 

 

 

 흑석동 

 벧엘교회

 예장

 한가람교회

 예장

 흑석동교회

 기장

 대원교회

 기장

 

 서울남부교회

순복음

 선한교회

 

 흑석동제일교회

 성결

 명수대교회  

 예장

 

 중앙대학교교회

 .

 영석교회

 .

 흑석동제일감리교회

 .

 흑석중앙교회

 .

 

   한국인터넷정보 KOR-TV    서울특별시 송파구 성내천로 254    02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

                             ◑ 전국(名家)정보      평생 즐겨볼 정보        주사랑노인종합복지센터      사업자등록번호 :  217-90-96503

 

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -