windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

      서울시 강동구/                    교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회홈페이지

교파

교회홈페이지

교파

교회홈페이지

교파

교회홈페이지

교파

 강일동

 대명교회

 .

 동광교회

 .

 동부교회

 .

 행복한우리교회

 

 고덕동

 고덕교회

 예장

 대양교회

 예장

 보라성교회

 예장

  수림교회

 예장

 

 순복음반석교회

순복음

 푸른사랑의교회

 .

 다사랑교회

 .

 성도교회

 .

 길  동

 은평교회

 예장

 천호동교회

 성결

 안디옥교회

 .

 신광교회

 .

 

 행복한교회

 .

 길신교회

 .

 길동 주찬양교회

 .

 임마누엘교회

 

 둔촌동

 새서울교회

 예장

 성일교회

 기장

 천우교회

 예장

 초대교회

 예장

 

 금성감리교회

 

 

 

 

 

 

 

 명일동

 명성교회

 예장

 명일성결교회

 성결

 아름다운교회

 침례

 여의도순복음 강동교회

 .

 

 향기로운교회

 .

 

 

 

 

 

 

 상일동

 대광교회

 성결

 상일교회

 예장

 성민교회

 예장

 성산교회

 예장

 

 정원교회

 예장

  한영교회

 예장

 빛소금교회

 .

 정윤교회

 .

 

 하늘꿈교회

 .

  

 

 

 

 

 

 성내동

 기쁨교회

 예장

 동안교회

 성결

  참된교회

 예장

 목양교회

 예장

 

 서울제일교회

 

 서울중심교회

 예장

 강동성서침례

 침례

 성내동교회

 예장

 

 제자들교회

 예장

 창대교회

 예장

 하늘샘교회

 감리

 한양교회

 

 

 혜림교회

 예장

 오륜교회

 .

 목양교회

 .

 둔촌동교회

 .

 

 찬양교회

 .

 

 

 

 

 

 

 암사동

 강동교회

 기장

 열린문교회

 

 포도원교회

 예장

 하늘영광교회

 예장

 

 한소망교회

 .

 서울안디옥교회

 .

 서울신흥교회

 .

 신암교회

 .

 

 신창교회

 

 동암교회

 

 

 

 

 

 천호동

 동선교회

 예장

 동원교회

 예장

 들꽃향린교회

 기장

 로뎀교회

 예장

 

 서울은혜교회

 예장

 천호교회

 예장

 천호제일감리

 감리

 천호동중앙교회

 예장

 

 열린비전교회

 .

 화평교회

 .

 행복한교회

 .

 성암교회

 .

 

 초대교회

 .

 누림교회

 .

 

 

 

 

 하일동

 초대교회

 예장

 평원교회

 예장

 화평교회

 .

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV    서울특별시 송파구 성내천로 254    02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

                             ◑ 전국(名家)정보      평생 즐겨볼 정보        주사랑노인종합복지센터      사업자등록번호 :  217-90-96503

 

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -