windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     서울시 강서구/                      교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ☞     여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                             

 

 

교회사이트

교파

교회사이트

교파

교회사이트

교파

교회사이트  

교파

 가양동

 아시아교회

 예장

 새소망교회

 예장

 성현감리교회

 감리

 한강교회

 

 

 청종교회

 

 목양제일교회

 

 뉴코리아교회

 .

 대중교회

 .

 

 예수마당교회

 .

 사랑의교회

 .

 

 

 

 

 개화동

 

 

 

 

 

 

  

 

 공항동 

 대성교회

 예장

 신성교회

 예장

 산돌교회

 성결

 공항벧엘교회

 예장

 

 한사랑교회

 .

 

 

 

 

 

 

 과해동 

 

 

 

 

 

 

 

 

 내발산동

 그빛교회

 예장

 늘빛교회

 

 안디옥성결교회

 성결

 예사랑교회

 예장

 

 발음교회

 

 서울강서교회

 

 주사랑교회

 

 영도우리교회

 예장

 

 강서원천교회

 

 아멘교회

 .

 경신교회

 .

 발산성석교회

 .

 

 주님교회

 

 세움의교회

 

 

 

 

 

 등촌동 

 등촌제일교회

 성결

 예원교회

 예장

 배광교회

 기감

 경향교회

 예장

 

 경신교회

 예장

 영광교회

 성결

 서부교회

 기장

 연세교회

 예장

 

 밀알교회

 예장

 작은예수교회

  .

 

 

 

 

 마곡동  

 임마누엘교회

 .

 

 

 

 

 

 

 발산동

 발산동교회

 .

 영생교회

 .

 

 

 

 

 방화동  

 영신교회

 예장

 성경침례교회

 침례

 공항성산교회

 예장

 큰나무교회

 

 

 정신사랑의교회

 예장

 세계로교회

 기감

 오곡교회

 기감

 치현교회

 

 

 주님의교회

 

 방화침례교회

 침례

 동광성결교회

 성결

 혜현교회

 예장

 

 제자삼는교회

 예장

 벧엘교회

 .

 강서제자교회

 .

 두란노교회

 .

 

 한마음교회

 

 한성교회

 .

 

 

 

 

 염창동 

 은석교회

순복음

 염창중앙교회

 예장

 예수사랑교회

 

 예본교회

 예장

 

 푸른초장교회

 예장

 염창교회

 기감

 사랑과축복교회

 기감

 사랑교회

 .

 오곡동 

 

 

 

 

 

 

 

 

 오쇠동 

 

 

 

 

 

 

 

 

 외발산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 우장산동

 강서사랑의교회

 .

 

 

 

 

 

 

 화곡동

 은성교회

 예장

 한밀교회

 

 화동교회

 예장

 행복한교회

 

 

 람원교회

 예장

 화곡동교회

 예장

 화성교회

 예장

 축복교회

 예장

 

 성석교회

 예장

 강서교회

 성결

 강서교회

 예장

 낙원교회

 예장

 

 성석외국인교회

 

 대은교회

 

 그리스도의교회

 

 예사랑교회

 

 

 동산교회

 

 화곡로교회

 

 목동침례교회

 침례

 대성교회

 예장

 

 예수중심교회

 

 복된소망침례교회

 .

 하나교회

 .

 한밀교회

 .

 

 강남교회

 

 성광교회

 .

 강일교회

 .

 사랑의 교회

 .

 

 석문그리스도의교회

 

 새로남교회

 

 

 

 

 

 

 새비전 중앙교회

 

 화곡성결교회

 성결

 서서울교회

 예장

 하늘꿈교회

 기감

 

   한국인터넷정보 KOR-TV    서울특별시 송파구 성내천로 254    02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

                             ◑ 전국(名家)정보      평생 즐겨볼 정보        주사랑노인종합복지센터      사업자등록번호 :  217-90-96503

 

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -