windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    고양시 /                               교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

  덕양구

  

 

 

 

 

 

 

 

 강매동

 

 

 

 

 

 

 

 

 고양동

 고양교회

 감리

 

 

 

 

 

 

 관산동

 한길교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 내곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 내유동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대자동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대장동

 

 

 

 

 

 

 

 

 덕은동

 

 

 

 

 

 

 

 

 도내동

 

 

 

 

 

 

 

 

 동산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 벽제동

 대명교회

 예장

 예수사랑교회

 예장

 

 

 

 

 북한동

 

 

 

 

 

 

 

 

 삼송동

 삼송교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 선유동

 

 

 

 

 

 

 

 

 성사동

 좋은교회

 

 충실감리교회

 감리

 

 

 

 

 신원동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신평동

 

 

 

 

 

 

 

 

 오금동

 

 

 

 

 

 

 

 

 용두동

 

 

 

 

 

 

 

 

 원당동

 

 

 

 

 

 

 

 

 원흥동

 순복음방주교회

순복음

 

 

 

 

 

 

 주교동

 원당교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 지축동

 주님의숲교회

 예장

 사랑제일교회

기하성

 

 

 

 

 토당동

 능곡교회

 기장

 큰빛교회

 루터

 능곡중앙교회

 예장

 참사랑교회

  

 

  주안교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 행신동

 안디옥교회

 성결

 행신임마누엘교회

 

 원당교회

 감리

 예수인교회

  

 

 새화정교회

 예장

 서대신교회

 감리

 행신교회

 기장

 자유로교회

 예장

 

 경기제일교회

 예장

 길벗교회

예장

 

 

 

 

 행주내동

 

 

 

 

 

 

 

 

 행주외동

 

 

 

 

 

 

 

 

 향동동

 

 

 

 

 

 

 

 

 헌천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 화전동

 화전중앙교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 회정동

 순복음원당교회

순복음

 화평교회

 예장

 성광교회

 침례

  새화정교회

 예장

 

 지구촌순복음교회

순복음

 화정명성교회

 예장

 

 

 

 

 효자동

 

 

 

 

 

 

 

 

 일산동구

 

 

 

 

 

 

 

 

 마두동

 충정교회

 예장

 한소망교회

 예장

 모든이교회

  

 

 

 문봉동

 

 

 

 

 

 

 

 

 백석동

 일산동안교회

 예장

 일산청암교회

 

 일산신성교회

 예장

 큰빛교회

 

 사리현동

 한사랑교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 산황동

 

 

 

 

 

 

 

 

 설문동

 새빛충신교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 성석동

 

 

 

 

 

 

 

 

 식사동

 일산사랑의교회

 

 승리소리교회

 예장

 

 

 

 

 장항동

 일산금란교회

 감리

 대화교회

 예장

 예수가족교회

기하성

 

 

 정발산동

 일산산성교회

 감리

 

 

 

 

 

 

 중산동

 든든한교회

 예장

 기쁜우리교회

 예장

 세광교회

  예장

 

 

 지영동

 

 

 

 

 

 

 

 

 풍  동

 일산은광교회

 예장

 고봉교회

 

 굿모닝교회

 감리

 서북교회

 감리

 일산서구

 

 

 

 

 

 

 

 

 가좌동

 일산주님의교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 구산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대화동

 방주교회

 예장

 십대교회

 

 미래애교회

 예장

 하나사랑의교회

 예장

 덕이동

 광성교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 법곳동

 

 

 

 

 

 

 

 

 일산동

 일산교회

 예장

 일산성서침례

 침례

 일산신광교회

 예장

 

 

 주엽동

 승리교회

 예장

 한마음교회

 침례

 

 

 

 

 탄현동

 아름다운교회

 

 새하늘교회

 예장

 일산강남중앙 

 침례

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -