windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    부산시 금정구 /                     교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 구서동 

 하나인교회

 예장

 생명수교회

 

 온누리 선교교회

 예장

 대청교회

 .

 

 성일교회

 .

 한마음동산교회

 .

 늘푸른교회

 .

 이삭교회

 .

 

 구서동교회

 .

 섬김의교회

 

 

 

 

 

 금사동

 

 

 

 

 

 

 

 

 금성동

 

 

 

 

 

 

 

 

 남산동

 순복음금정교회

순복음

 이레교회

 

 남산제일교회

 예장

 샤론교회

 .

 

 새샘교회

 .

 

 

 

 

 

 

 노포동

 

 

 

 

 

 

 

 

 두구동

 

 

 

 

 

 

 

 

 부곡동 

 부산고운교회

 .

 부곡교회

 .

 부곡중앙교회

 .

 

 

 서  동 

 동상교회

 예장

 동부교회

 예장

 엘림교회

 예장

  벧엘교회

 .

 

 동상중앙교회

 .

 

 

 

 

 

 

 선  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 오륜동

 

 

 

 

 

 

 

 

 장전동

 미래로교회

 

 장전제일교회

 예장

 제일성서침례교회

 침례

 장전중앙교회

 .

 

 소정교회

 .

 큰기쁨교회

 .

 

 

 

 

 청룡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 회동동

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -