windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     구리시 /                              교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 갈매동  

 

 

 

 

 

 

 

 

 교문동

 구리중앙교회

 예장

 목양교회

 예장

 구리순복음교회

순복음

 구리사랑의교회

 

 동구동 

 

 

 

 

 

 

  

 

 사노동

 

 

 

 

 

 

 

 

 수평동

 

 

 

 

 

 

 

 

 수택동

 돌다리교회

 예장

 구리영락교회

 예장

 남양주사랑의교회

 예장

 중앙교회

 예장

 

 구리은평교회

 예장

 행복한교회

 예장

 한세교회

 

 머릿돌교회

 예장

 

 기둥교회

 예장

 동부순복음교회

순복음

 

 

 

 

 아천동

  

 

 

 

 

 

 

 

 인창동

 동창교회

 예장

 교문감리교회

 감리

 예중교회

 예장

 예향교회

 감리

 

 즐거운교회

 

 예빛교회

 예장

 인창반석교회

 예장

 주님의교회

 

 토평동

 성광교회

 예장

 하늘샘토교회

 감리

 남양주온누리교회

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -