windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    부산시 해운대구 /                   교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

  반송동

 반송성서침례교회

 침례

 동부산교회

 예장

 동부산교회 

 .

 반송서부교회

 .

 

 반송교회

 .

 산돌교회

 .

 

 

 

 

 반여동

 반여성결교회

 성결

 반여동교회

 

 평강교회

 예장

 한우리교회

 

 

 장산교회

 .

 번영로교회

 .

 예린교회

 .

 

 

 석대동

  

 

 

 

 

 

 

 

 송정동

 송정제일교회

 

 

 

 

 

  

 

 우  동

 수영로교회

 예장

  해운대교회

 기감

 해운대교회

 예장

 센텀누리교회

 .

 재송동

 센텀장로교회

 예장

 화목교회

 

 동부교회

 예장

 재송제일교회

 .

 

 새삶교회

 .

 누리안교회

 .

 행복한우리교회

 .

 재성성결교회

 .

 좌 동

 온누리교회

 

 새삶교회

 침례

 운화교회

 예장

 

 

 중  동

 소명교회

 예장

  해운대제일교회

 예장

 해운대신일교회

 예장

 새부대교회

 

 

 오산교회

 .

 

 

 

 

 

 

 

 가나안교회

 

 예은교회

 성결

 순복음세정교회

순복음

 해운대매일순복음교회

 .

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -