windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    제천시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 강제동

 

 

 

 

 

 

 

 

 고명동 

 

 

 

 

 

 

 

 

 고암동

 제천제일감리교회

 감리

 제천성서침례교회

 침례

 

 

 

 

 교  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 금성면

 

 

 

 

 

 

 

 

 남천동

 남천교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 대랑동

 

 

 

 

 

 

 

 

 덕산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 동현동

 

 

 

 

 

 

 

 

 두학동

 

 

 

 

 

 

 

 

 명동

 

 

 

 

 

 

 

 

 명지동

 

 

 

 

 

 

 

 

 모산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 백운면

 새계명교회

 

 

 

 

 

 

 

 봉양읍

 

 

 

 

 

 

 

 

 산곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 서부동

 

 

 

 

 

 

 

 

 송학면

 송한교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 수산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 신  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신백동

 제천제일교회

 

 

 

 

 

 

 

 신월동

 순복음양문교회

순복음

 

 

 

 

 

 

 영천동

 제천남부교회

 감리

 

 

 

 

 

 

 왕암동

 

 

 

 

 

 

 

 

 의림동

 제천중앙성결교회

 성결

 제천세광교회

 예장

 

 

 

 

 자작동

 

 

 

 

 

 

 

 

 장락동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중앙로

 

 

 

 

 

 

 

 

 천남동

 

 

 

 

 

 

 

 

 청전동

 제천중앙교회

 에장

 제천영광교회

 예장

 제천성도교회

 

 

 

 청풍면

 

 

 

 

 

 

 

 

 하소동

 새제천교회

 

 제자교회

 예장

 

 

 

 

 한수면

 

 

 

 

 

 

 

 

 화산동

 제천세인교회

 

 

 

 

 

 

 

 흑석동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -