windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    진주시 /                              교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 가좌동

 

 

 

 

 

 

 

 

 강남동

 

 

 

 

 

 

 

 

 계동

 

 

 

 

 

 

 

 

 귀곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 금곡면

 

 

 

 

 

 

 

 

 금산면

 새금산교회

 

 

 

 

 

 

 

 남성동

 

 

 

 

 

 

 

 

 내동면

 

 

 

 

 

 

 

 

 대곡면

 

 

 

 

 

 

 

 

 대안동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대평면

 

 

 

 

 

 

 

 

 동성동 

 

 

 

 

 

 

 

 

 망경동

 진주 갈릴리교회

 성결

  

 

 

 

 

 

 명석면

 

 

 

 

 

 

 

 

 문산읍

 

 

 

 

 

 

 

 

 미천면

 

 

 

 

 

 

 

 

 본성동

 

 

 

 

 

 

 

 

 봉곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 봉래동

 진주교회  

 

 

 

 

 

 

 

 사봉면

 

 

 

 

 

 

 

 

 상대동

 순복음진주초대교회

 순복음

 진주동광교회

 

 진주성결교회

 성결

 도동교회

 예장

 

 진주순복음교회  

 순복음

 

 

 

 

 

 

 상봉동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상봉동동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상봉서동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상평동

 진주교회

 

 관상선교회

 

 

 

 

 

 수곡면

 

 

 

 

 

 

 

 

 수정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신안동

 진주삼일교회

 예장

 진주평화교회

 예장

 진주충만교회

 성결

 진주성남교회

 

 옥봉동

 

 

 

 

 

 

 

 

 유곡동

 진주 영락교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 이반성면

 

 

 

 

 

 

 

 

 이현동

 진주은혜교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 인사동

 

 

 

 

 

 

 

 

 일반성면

 반성교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 장대동

 

 

 

 

 

 

 

 

 장재동

 

 

 

 

 

 

 

 

 정촌면

 

 

 

 

 

 

 

 

 주약동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중안동

 진주중앙교회

 성결

 진주동산교회

 예장

 

 

 

 

 지수면

 

 

 

 

 

 

 

 

 진성면

 

 

 

 

 

 

 

 

 집현면

 

 

 

 

 

 

 

 

 초전동

 진주제일교회

 감리

 열방교회

 예장

 

 

 

 

 칠암동

 칠암교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 판문동

 

 

 

 

 

 

 

 

 평거동

 주님의교회

 

 진주구세군교회

구세군

 진주성동교회

 예장

 샘물교회

  

 

 예도교회

 침례

 

 

 

 

 

 

 평안동

 진주교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 하대동

 서부제일교회

 

 

 

 

 

 

 

 하촌동

 

 

 

 

 

 

 

 

 호탄동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -