windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    김해시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 강  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 구산동

 동서남북교회  

 예장

 

 

 

 

 

 

 내  동

 김해제일감리교회

 감리

 김해전원교회

 예장

 

 

 

 

 대동면

 감천교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 대성동

 

 

 

 

 

 

 

 

 동상동

 김해제일교회  

 성결

 

 

 

 

 

 

 명법동

 

 

 

 

 

 

 

 

 봉황동

 

 

 

 

 

 

 

 

 부원동

 

 

 

 

 

 

 

 

 불암동

 

 

 

 

 

 

 

 

 삼계동

 

 

 

 

 

 

 

 

 삼경동

 김해성남교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 삼방동

 늘사랑교회  

 

 활천제일교회  

 예장

 김해삼일교회

 -

 

 

 삼정동

 활천성결교회  

 성결

 못자리제일교회

 예장

 

 

 

 

 상동면

 상동교회

 

 

 

 

 

 

 

 생림면

 

 

 

 

 

 

 

 

 서상동

 김해중앙교회

 예장

 김해교회

 예장

 

 

 

 

 안  동

 김해동부교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 어방동

 열방선교교회  

 

 

 

 

 

 

 

 외  동

 외동제일교회

 

 

 

 

 

 

 

 이  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 장유면

 생명샘 전원교회

 예장

 장유대성교회

 예장

 경남광염교회

 예장

 장유수정교회

 침례

 

 새장유제일교회

순복음

 장유평화교회

 

 

 

 

 

 전하동

 

 

 

 

 

 

 

 

 주촌면

 

 

 

 

 

 

 

 

 지내동

 

 

 

 

 

 

 

 

 진례면

 

 

 

 

 

 

 

 

 진영읍

 한가족교회

 예장

 진영성결교회  

 성결

 

 

 

 

 풍유동

 

 

 

 

 

 

 

 

 한림면

 새한림교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 화목동

  

 

 

 

 

 

 

 

 흥  동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

  

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -