windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

      광양시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 광양읍

 광양임마누엘교회

 

 광양교회

 예장

 광양제일교회

 

 

 

 광영동

 광영중앙교회

 

 금호교회

 예장

 광양교회

 예장

 광양읍교회

 

 금호동

 

 

 

 

 

 

 

 

 다압면

 

 

 

 

 

 

 

 

 도이동

 

 

 

 

 

 

 

 

 마  동

 광양빛교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 봉강면

 

 

 

 

 

 

 

 

 성황동

 

 

 

 

 

 

 

 

 옥곡면

 

 

 

 

 

 

 

 

 옥룡면

 

 

 

 

 

 

 

 

 중군동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중  동

 광양사랑의교회

 예장

 예닮교회

 

 광양 초대교회

 

 광양대광교회

 

 

 영주교회

 예장

 새소망교회

 

 중동교회

 예장

 동광양소망교회

 침례

 진상면

 

 

 

 

 

 

 

 

 진월면

 

 

 

 

 

 

 

 

 태인동

 

 

 

 

 

 

 

 

 황금동

 

 

 

 

 

 

 

 

 황길동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

  

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -