windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

   남양주시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 가운동

 

 

 

 

 

 

 

 

 금곡동

 새암교회

 예장

 아름다운교회

 예장

 

 

 

 

 도농동  

 다일교회

 

 미금중앙교회

 

 대현교회

 예장

  

 

 별내면

 새사랑교회

 예장

 열린문교회

 성결

 

 

 

 

 삼패동

 

 

 

 

 

 

 

 

 수동면

 송천두레교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 수석동

 

 

 

 

 

 

 

 

 오남면

 함께추수하는교회

 

 길가에교회

 예장

  살렘교회

 예장

 은천교회

 예장

 

 남양주광염교회

 예장

 맑은샘교회

 예장

 생명교회

 예장

 

 

 와부읍

 은혜와승리교회

 

 덕소교회

 예장

 도곡교회

 예장

 밝은교회

 예장

 

 예터교회  

 예장

 순복음한밀교회

순복음

 동부광성교회

 예장

 팔당교회

 

 

 덕소중앙교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 이패동

 

 

 

 

 

 

 

 

 일패동

 

 

 

 

 

 

 

 

 조안면

 용진교회

 

 

 

 

 

 

 

 지금동

 평화교회

 예장

 경성교회

 예장

 벧엘교회

 예장

 새중앙교회

 

 진건읍

 사능교회

 

 사능성결교회

 성결

 광릉내교회

 예장

 

 

 진접읍

 장현제일교회

 예장

 가나안교회

 예장

 진광전원교회

 

 장현성결교회

 성결

 

 쉼과회복의교회

 

 

 

 

 

 

 

 퇴계원면

 빛과 소금교회

 예장

 퇴계원장로교회

 예장

 퇴계원사랑교회

 예장

 

 

 평내동

 평내교회

 예장

 큰빛교회

 예장

 가까운교회

 

 평내중앙교회

 

 

 한누리교회

 성결

 호평사랑의교회

 

 십자로교회

 

 

 

 호평동

 주평강교회

 

 예수비전교회

 감리

 호평제일교회

 예장

 사과나무교회

 

 화도읍

 화도교회

 예장

 생명샘교회

 예장

 마석교회

 예장

 왕성한교회

 

 

 예닮중앙교회

 침례

 사랑의빛 교회

 예장

 먹갓교회

 

생명의빛교회

 예장

 

 예문장로교회

 장로

 하나교회

 

 온세교회

 예장

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -