windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

      포천시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 가산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 관인면

 

 

 

 

 

 

 

 

 군내면

 

 

 

 

 

 

 

 

 내촌면

 

 

 

 

 

 

 

 

 동교동

 

 

 

 

 

 

 

 

 선단동

 

 

 

 

 

 

 

 

 설운동

 

 

 

 

 

 

 

 

 소흘읍

 사랑방교회

 

 한빛전원교회

 

 

 

 

 

 신북면

 동행교회

 

 

 

 

 

 

 

 신읍동

 포천제일교회

 

 

 

 

 

 

 

 어룡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 영북면

 

 

 

 

 

 

 

 

 영중면

 

 

 

 

 

 

 

 

 이동면

 

 

 

 

 

 

 

 

 일동면

 일동동부교회

 

 

 

 

 

 

 

 자작동

 

 

 

 

 

 

 

 

 창수면

 

 

 

 

 

 

 

 

 화현면

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -