windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    부산시 사하구 /                     교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

  감천동

 순복음감천교회

순복음

 감천제일교회

 예장

 감천중앙교회

 .

 

 

 괴정동

 부산성현교회

 예장

 산정현교회

 예장

 괴정중앙교회

 예장

 해오름교회

 감리

 

 모리아성결교회

 성결

 괴정제일교회

 .

 성민교회

 .

 남정교회

 .

 구평동

 

 

 

 

 

 

 

 

 다대동

 비전교회

 예장

 다대교회

 예장

 은혜성결교회

 성결

 순복음선교교회

순복음

 

 장대교회

 예장

 다대중앙교회

 .

 신해교회

 .

 

 

 당리동

 부산사랑의교회

 .

 

 

 

 

 

 

 신평동

 신평로교회

 예장

 한울교회

 예장

 새소망교회

 .

 

 

 장림동 

 은항교회

 예장

 섬기는 사람들 교회

 .

 장림교회

 .

 은평중앙교회

 .

 하단동

 부산영락교회

 예장

  부산명성교회

 예장

 하단교회

 예장

 하구언교회

 성결

 

 목양교회

 

 하남교회

 예장

 새일교회

 .

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -