windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    부산시 사상구 /                      교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

  감전동

 감전교회

 예장

 섬기는교회

 .

 

 

 

 

 괘법동 

 부산한남교회

 예장

 부산샘물교회

 .

  

 

 

 

 덕포동

 사상교회

 예장

 소망교회

 .

 사상제일교회

 .

 

 

 모라동  

 모라교회

 

 부산참사랑교회

 .

 

 

 

 

 삼락동

 부산사랑의교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 엄궁동

 엄궁교회

 

 한나선교교회

 

 

 

 

 

 주례동

 대학교회

 

 제일남교회

 예장

 영광교회

 .

 주례교회

 .

 

 가나안교회

 .

 주례성서침례교회

 .

 

 

 

 

 학장동

 섬기는교회

 예장

 예림교회

 

 학장교회

 예장

  

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -