windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     서울시 성북구/                      교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 길음동 

 인수교회

 예장

 정인교회

 

 미아동교회

 기감

 강북교회

 예장

 

 성북교회

 .

 미아중앙감리교회

 .

 평화교회

 .

 새생명교회

 .

 

 성광교회

 .

 

 

 

 

 

 

 돈암동

 영암교회

 예장

 돈암제일교회

 예장

 미암교회

 예장

 성림교회

 예장

 

 일광교회

 

 순복음돈암교회

 

 새중앙감리교회

 .

 

 

 동선동 

 성일교회

 예장

 벧엘농아인교회

 

 축제교회

 예장

 꿈이있는교회

 .

 

 돈암교회

 .

 미암교회

 .

 예제교회

 .

 강북사랑의교회

 .

 동소문동

 예닮교회

 

 돈암제일교회

 예장

 삼선교회

 

 

 

 보문동

 보문제일교회

 기감

 안암교회

 기장

 광성교회

 예장

  신암교회

 예장 

 번  동

 보배교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 삼선동

 꿈이 있는 교회

 

 삼선교회

 

 대망인교회

 

 푸른교회

 

 

 등석교회

 예장

 돈암동교회

 

 예안교회

 성서

 본교회

 .

 석관동 

 광천교회

 예장

 석관중앙교회

 예장

 빛과소금의교회

 

 석광교회

 예장

 

 하늘비전교회

 예장

 신생중앙교회

 예장

 

 

 

 

 성북동

 덕수교회

 예장

 아름다운교회

 예장

 정릉사랑교회

 예장

 예수비전교회

 예장

 

 장위중앙교회

 예장

 성북중앙교회

 

 

 

 

 

 안암동

 동암교회  

 예장

 영암교회

 예장

 로뎀나무교회

 .

 

 

 월곡동

 월곡교회

 기장

 영광교회

 예장

 월곡중앙교회

 

 한성교회

 성결

 

 월곡감리교회

 감리

 꽃밭교회

 예장

 동은교회

 

 서신교회

 

 

 성암 중앙교회

 성결

 사랑교회

 .

 

 

 

 

 장위동

 성광성결교회

 성결

 사랑제일교회

 예장

 미아중앙감리교회

 감리

 신장위교회

 예장

 

 우리주님교회

 예장

 영천교회

 예장

 세계십자가선교회

 예장

 장위제일교회

 예장

 

 장위동교회

 예장

 장위중앙교회

 .

 꿈의숲교회

 .

 예수비전교회

 .

 

 장위감리교회

 .

 

 

 

 

 

 

 정릉동 

 벧엘교회

 

 정릉교회

 예장

 개동교회

 성결

 정릉제일교회

 예장

 

 성천교회

 예장

 정릉감리교회

 감리

 태멘교회

 침례

 사랑교회

 .

 

 벧엘교회

 

 세계십자가선교회

 .

 정원교회

 .

 개동교회

 .

 

 은혜동산교회

 

 

 

 

 

 

 

 종암동

 동현교회

 예장

 성복중앙교회

 예장

 종암교회

 예장

 장암교회

 예장

 

 강북꽃동산교회

 .

 아름다운교회

 .

 동현교회

 .

 

 

하월곡동

 성북교회

순복음

 월곡중앙교회

 .

 성암중앙교회

 .

 월곡감리교회

 .

 

 새길교회

 .

 광명비전교회

 .

 

 

 

 

 

 동은교회

 .

 성심샬롬교회

 .

 한성교회

 .

 월곡교회

  .

 

   한국인터넷정보 KOR-TV    서울특별시 송파구 성내천로 254    02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

                             ◑ 전국(名家)정보      평생 즐겨볼 정보        주사랑노인종합복지센터      사업자등록번호 :  217-90-96503

 

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -