windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

      성남시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 분당구

 

 

 

 

 

 

 

 

 구미동

 아름다운교회

 예장

 가나안교회

 예장

 구미교회

 예장

 열린교회

 예장

 

  분당성음교회

 예장

 분당북부교회

 

 

 

 

 

 궁내동

 

 

 

 

 

 

  

 

 금곡동

 선민교회

 예장 

 

 

 

 

 

 

 내정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 대장동

  

 

 

 

 

 

 

 

 동원동

 

 

 

 

 

 

 

 

 매송동

 

 

 

 

 

 

 

 

 미금동

 

 

 

 

 

 

 

 

 백궁동

 

 

 

 

 

 

 

 

 백현동

 분당한빛교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 분당동

 분당소망교회

 예장

 분당평강교회

 예장

 

 

 

 

 불정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 삼평동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상탑동

 

 

 

 

 

 

 

 

 서당동

 

 

 

 

 

 

 

 

 서현동

 분당남부교회

 예장

 친구들교회

 예장

  성화감리교회

 감리

  분당삼성교회

 감리

 석운동

 

 

 

 

 

 

 

 

 수내동

  분당사랑의교회

 예장

 한울교회

 예장

 연정교회

 예장

 

 

 신기동

 

 

 

 

 

 

 

 

 야탑동

  열린하늘문교회

 예장

 할렐루야교회

 

 만나교회

 

 꿈이있는 교회

 예장

 

 신반포감리교회

 감리

 분당영광교회

 

 기쁨누리교회

 

 동문교회

 예장

 

 한소망성서침례

 침례

 은진교회

 예장

 서광교회

 예장

 

 

 오리동

 

 

 

 

 

 

 

 

 운중동

 

 

 

 

 

 

 

 

 이율동

 

 

 

 

 

 

 

 

 매동

 분당우리교회

 

 분당 예닮교회

 

 

 

 

 

 장안동

 

 

 

 

 

 

 

 

 정자동

 예수소망교회

 예장

 불꽃교회

 

 샘물교회

 예장

 분당제일교회

 예장

 

 창조교회

 예장

 주영광교회

 예장

 풍성한교회

 예장

 예영교회

 예장

 중탑동

 

 

 

 

 

 

 

 

 초림동

 

 

 

 

 

 

 

 

 판교동

 

 

 

 

 

 

 

 

 하산운

 

 

 

 

 

 

 

 

 하탑동

 

 

 

 

 

 

 

 

 수정구

 

 

 

 

 

 

 

 

 고등동

 고등제일교회

 예장

 빌라델비아교회

 

 

 

 

 

 금토동 

 

 

 

 

 

 

 

 

 단대동

 성현교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 둔전동

 

 

 

 

 

 

 

 

 복정동

 아름다운우리교회

 기하성

 성석교회

 예장

 주심교회

 예장

 선한목자교회

 기감

 사송동

 선사교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 산성동

 백향목교회

 예장

 영화로운교회

 예장

 번성교회

 

 

 

 상적동

 

 

 

 

 

 

 

 

 수진동

 성남반석교회

 

 수진동교회

 예장

 

 

 

 

 시흥동

 장안중앙교회

 

 중부교회

 

 

 

 

 

 신촌동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신흥동

 세광교회

 예장

  한우리교회

 예장

 성도교회

 예장

 

 

 심곡동 

 

 

 

 

 

 

 

 

 양지동

 아름다운교회

 감리

 

 

 

 

 

 

 오야동

 

 

 

 

 

 

 

 

 창곡동

 

 

 

 

 

 

 

 

 태평동

 양문비전교회

 

 성문교회

 예장

 성남침례교회

 침례

 대광순복음교회

순복음

 

 태평제일교회

 에장

 

 

 

 

 

 

 중원구

 

 

 

 

 

 

 

 

 갈현동

 

 

 

 

 

 

 

 

 금광동

 금광교회

 예장

 빛나는교회

 

 

 

 

 

 도촌동

 

 

 

 

 

 

 

 

 상대원

 대원교회

 감리

 성남교회

 침례

 성안교회

 예장

 서안교회

 예장

 

 상대원교회

 예장

 주사랑교회

 예장

 새봄교회

 예장

 평화교회

 예장

 성남동

 모란순복음교회

순복음

 영화감리교회

 감리

 옥터교회

 

 신흥교회

 성결

 

 신지교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 여수동

 

 

 

 

 

 

 

 

 은행동

 양문교회

 예장

 성남사랑의교회

 감리

 

 

 

 

 중  동

 구세군새성남교회

구세군

 성남제일교회

 

 

 

 

 

 하대원

 영도교회

 예장

 성남횃불교회

순복음

 신광교회

 예장

 성남중앙교회

 예장

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -