windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     부산시 수영구 /                    교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 광안동 

 신부산교회

 예장

 포도나무교회

 

 성산교회

 예장

 가나안장로교회

 예장

 

 새길교회

 .

 광안교회

 .

 

 

 

 

 남천동

 부산중앙교회

 예장

 부산남부교회

 예장

 남부산교회

 

 명광교회

 

 

 남천교회

 예장

 성산교회

 .

 순복음 갈릴리교회

 .

 

 

 망미동

 부산평화교회

 .

 참착한 하나로 교회 

 .

 망미제일교회

 .

 

 

 민락동

 인애교회

 .

 

 

 

 

 

 

 수영동

 수영교회

 .

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -