windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     의왕시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 고천동 

 고천성결교회

 성결

 주찬양교회

 

 

 

 

 

 내손동

 효민교회

 예장

 사랑의교회

 예장

 드림교회

 예장

 새에덴교회

 성결

 

 갈뫼교회

 

 포일남교회

 예장

 평촌제일교회

 예장

 

 

 삼  동

 부곡감리교회

 감리

 예일중앙교회

 

 좋은교회

순복음

  

 

 오전동

 예전교회

 예장

 영광교회

 예장

 포도원감리교회

 감리

 

 

 왕곡동

 경기중앙교회

 예장

 뉴라이프교회

 

 

 

 

 

 월암동

  

 

 

 

 

 

 

 

 이  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 청계동

 방주교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 초평동

 

 

 

 

 

 

 

 

 포일동

 양문교회

 예장

 예손교회

 예장

 덕장교회

 

 

 

 학의동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -