windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

     서울시 양천구/                      교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 목  동

 성문교회

 예장

 목동능력교회

 

 에바다선교교회

 성결

 평광교회

 예장

 

 산돌교회

 예장

 감사교회

 예장

 대흥교회

 예장

 목동제일교회

 예장

 

 목동감리교회

 감리

 강서제일교회

 예장

 성민감리교회

 감리

 예향교회

 예장

 

 도토리교회

 예장

 목양의교회

 예장

 목동 예성교회

 예장

 등촌교회

 .

 

 성일교회

 .

 목동중앙교회

 .

 한사랑교회

 .

 푸른나무교회

 .

 

 에바다선교교회

 .

 삼보교회

 .

 목동우리교회

 .

 목동새샘교회

 .

 

 물가의 나무교회

 .

 등마루교회

 .

 횃불교회

 .

 

 

 신월동 

 신월중부교회

 예장

 서울삼일교회

 예장

 새희망교회  

 

 신월동성결교회

 성결

 

 서울영광교회

 

 서울서부교회

 예장

 신월양문교회

 예장

 새물결교회  

 

  

 신월중앙교회

 

 진리등대교회

 

 열방을섬기는교회

 

 신정교회

 

 

 수도침례교회

 침례

 영광감리교회

 감리

 새마음교회

 

 자이온교회

 

 

 동아교회

 .

 서울서부교회

 .

 세신교회

 .

 새마음교회

 .

 

 행복나눔교회

 .

 좋은목자들교회

 .

 서울주영광교회

 .

 신월중부교회

 .

 

 꿈의교회

 .

 주사랑교회

 .

 강서제일교회

 .

 

 

 신정동

 제자교회

 예장

 한사랑교회

 기감

 지구촌교회

 예장

 강성교회

 예장

 

 열방교회

 예장

 한성교회

 예장

 목민교회

 예장

 목양교회

 예장

 

 대한교회

 예장

 등촌교회

 

 영신교회

 예장

 방주교회

 

 

 창일교회

 예장

 광현교회

 예장

 목동반석교회

 예장

 신정반석교회

 예장

 

 참된교회

 

 열림교회

 

 영현중앙교회

 예장

 양천중앙교회

 예장

 

 하나교회

 .

 생수교회

 .

 신광교회  

 .

 새터교회

 .

 

 세움교회

 .

 새희망샛별교회

 .

 목동주심교회

 .

 성암교회

 .

 

 영상교회

 예장

 되새김 교회

 .

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV    서울특별시 송파구 성내천로 254    02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

                             ◑ 전국(名家)정보      평생 즐겨볼 정보        주사랑노인종합복지센터      사업자등록번호 :  217-90-96503

 

   

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -