windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

    부산시 연제구 /                      교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 거제동

 부산남교회

 예장

 풍성한교회

 

 거제교회

 예장

 거성교회

 예장

 

 거제동교회

 예장

 부산예동교회   

 

 행복한교회

 .

 동부교회

 .

 

 부산 동부감리교회

 .

 동부산성결교회

 .

 

 

 

 

 연산동

 부산 브니엘교회

 

 연산중앙교회

 예장

 신흥교회

 예장

 연제로교회

 예장

 

 서문교회

 예장

 주찬미교회

순복음

 벌떼교회효광교회

 예장

 대하교회

 예장

 

 부산제일교회

 .

 동산교회

 .

 부산대양교회

 .

 효광교회

 .

 

 성빈교회

 .

 은광교회

 .

 혜광교회

 .

 믿음의교회

 .

 

 대흥교회

 .

 

 

 

 

 

 

 

 아름다운교회

 

  주영교회

 

 연산성서침례교회

 침례

 연산제일교회

 예장

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

    

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -