windmill.gif  l_flag_korea.gif  한국인터넷정보 KOR-TV.COM  

      여수시 /                             교 회  정 보

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☞    여행하실 찾아가실 전국맛집  정보 !                                                                               

 

 

 

                                                                    

 

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트

 

교회사이트 

 

 경호동

 

 

 

 

 

 

 

 

 고소동

 여수제일교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 공화동

 

 

 

 

 

 

 

 

 관문동

 여수동문교회

 

 

 

 

 

 

 

 광무동

 

 

 

 

 

 

 

 

 교  동

 

 

 

 

 

 

 

 

 국  동

 여수선교중앙교회

 예장

 국동제일교회

 예장

  

 

 

 

 군자동

 

 

 

 

 

 

 

 

 낙포동

 

 

 

 

 

 

 

 

 남  면

 우학리교회

 예장

  

  

 

 

 

 

 남산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 덕충동

 여수동산감리교회

 감리

  재건여수교회

 예장

 

 

 

 

 돌산읍

 월전벧엘교회  

 예장

 

 

 

 

 

 

 동산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 둔덕동

 여수새중앙교회

 

 

 

 

 

 

 

 만흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 묘도동

 

 

 

 

 

 

 

 

 문수동

 푸른동산교회

 

 여수산돌교회

 예장

 중앙제일교회

 

 

 

 미평동

 여수수정로교회

 예장

 여수중앙교회

 감리

 동부중앙교회

 

 여수중문교회

 예장

 봉강동

 여수시민교회

 

  

 

 

 

 

 

 봉계동

 

 

 

 

 

 

 

 

 봉산동

 여수성도교회

 

 영락교회

 예장

 

 

 

 

 삼산면

 

 

 

 

 

 

 

 

 상암동

 

 

 

 

 

 

 

 

 서교동

 여수중앙교회

 예장

 온예찬교회

 

 

 

 

 

 선원동

 여천제일교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 소라면

 덕양교회

 예장

 현천중앙교회

 예장

 여수달천교회

 

 소라교회

 예장

 소호동

 여수침례교회

 침례

 

 

 

 

 

 

 수정동

 

 

 

 

 

 

 

 

 시전동

 여수은파교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 신기동

 여수솔샘교회

 

 주왕교회

 

 

 

 

 

 신덕동

 

 

 

 

 

 

 

 

 신월동

 산정현교회

 

 

 

 

 

 

 

 안산동

 여천교회

 예장

 안산교회

 예장

 

 

 

 

 여서동

 은현교회

 

  

 

 

 

 

 

 여천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 연등동

 여수성광교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 오림동

 

 

 

 

 

 

 

 

 오천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 웅천동

 

 

 

 

 

 

 

 

 월내동

 

 

 

 

 

 

 

 

 월하동

 

 

 

 

 

 

 

 

 율촌면

 애양원

 

 

 

 

 

 

 

 적량동

 

 

 

 

 

 

 

 

 종화동

 여수평화교회  

 

 

 

 

 

 

 

 주삼동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중앙동

 

 

 

 

 

 

 

 

 중흥동

 

 

 

 

 

 

 

 

 충무동

 여수충무동교회

 예장

 

 

 

 

 

 

 평여동

 

 

 

 

 

 

 

 

 학  동

 영광교회

 예장

 진남제일교회

 감리

 여광교회

 예장

 

 

 학용동

 

 

 

 

 

 

 

 

 해산동

 

 

 

 

 

 

 

 

 호명동

 

 

 

 

 

 

 

 

 화양면

 

 

 

 

 

 

 

 

 화장동

 무선중앙교회

 

 

 

 

 

 

 

 화정면

 

 

 

 

 

 

 

 

 화치동

 

 

 

 

 

 

 

 

   한국인터넷정보 KOR-TV      02) 408-0027     < 수정.신청  tvkor@naver.com >

2000, korea Internet information KOR-TV.COM

 

「 주  너희  하나님을 사랑하고  또한  네  이웃을  네  몸과 같이 사랑하라 」 ( 성경 누가복음10장27절 )

「 사람이  만일  온 천하를  얻고도 자기 목숨을  잃으면 무엇이  유익하리요  ! 」 ( 마가복음 8장36절 )

「 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 (예수) 를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라」(요한복음 3장16절)

-  아가페선교회 -